Efektywne techniki wychodzenia z zadłużenia

Efektywne techniki wychodzenia z zadłużeniaPoruszanie się na rynku kredytowym nie jest zawsze proste i czasami skutkuje windykacją, zagrożeniem utraty majątku trwałego, spotkaniem z firmami windykacyjnymi. Kredytobiorcy nie muszą pozostawać na łasce windykatorów, ale powinni podjąć efektywne działania zmierzające do poprawy bilansu budżetu domowego. Jak wyglądają efektywne techniki wychodzenia z zadłużenia? Tego oraz wiele innych przydatnych informacji dowiesz się od 17 Banków.

Co robić po kontakcie z firmą windykacyjną, windykatorem?

Z firmą windykacyjną przed wyrokiem sądu nie musisz w ogóle rozmawiać. Marki windykacyjne to zwykłe działalności gospodarcze, które zarabiają na odkupie długów od instytucji finansowych, gdzie nie ma czasu, ani chęci na ponoszenie kosztów kontaktu z mało wiarygodnym ekonomicznie kredytobiorcą. Pamiętaj, że z windykatorem możesz się spotkać nie tylko za niespłacone raty kredytów gotówkowych, ale również po nieuregulowaniu rachunku za prąd, czy telefon. Pilnuj zatem terminów opłaty rachunków, ponieważ firmy windykacyjne potrafią nękać jeszcze na długo po uregulowaniu zaległości. Jedno z największych nadużyć to wmawianie innych długów. Przeterminowane zadłużenie to ogromny rynek dla firm windykacyjnych. Jeżeli uważasz, że windykator przekracza uprawnienia lub mocno naśladuje trybem postępowania komornika nagrywaj wszystkie sytuacje i poproś o pomoc służby porządkowe.

Prawo chroni interesy nierzetelnych dłużników

W Polsce prawo stoi po stronie dłużników, również nierzetelnych. To z jednej strony dobra, a z drugiej zła informacja, ponieważ często ogranicza dostęp do taniego zadłużenia osobom z dość słabą zdolnością kredytową. Jedna z najważniejszych technik ochrony przed windykacją to próba podpisania układu z wierzycielem. Większość wierzycieli chce odzyskać cokolwiek z przeterminowanego zadłużenia, niekoniecznie 100% środków, więc to pewne pole do elastycznego ustalenia nowych warunków spłaty. Nigdy nie potwierdzaj telefonicznie, ani tym bardziej pisemnie długów, których nie jesteś do końca pewien. Dobry bufor bezpieczeństwa to prośba o czas na formalne potwierdzenie zadłużenia i przekierowanie kontaktu na kolejny termin. W tym czasie możesz poprawić płynność, faktycznie uzyskać informacje o przeterminowanym zadłużeniu, podjąć próbę negocjacji bezpośrednio z podstawowym wierzycielem, a nie firmą windykacyjną. Wierzyciel w takim przypadku musi przekazać dokumenty o zadłużeniu. Jeżeli wierzyciel nie posiada dokumentacji związanej z twoim zadłużeniem nie odzyska pieniędzy nawet na drodze sądowej. Tak naprawdę w Polsce to nie dłużnik musi martwić się o potwierdzenie długu, ale wierzyciel.

Odwołanie do doświadczenia wyspecjalizowanych kancelarii prawnych

Z tego powodu otrzymujesz znacznie więcej czasu na działanie. Niektóre kancelarie prawne specjalizują się wyłącznie w reprezentacji dłużników w postępowaniach upominawczych. Ochrona prawnika przydaje się szczególnie w starciu z firmami windykacyjnymi. Niespłacone długi pogarszają się w znaczący sposób zdolność kredytową, więc trudno mówić o pozyskaniu kolejnego kredytu gotówkowego na dobrych warunkach. Ostateczna forma walki z zadłużeniem niemożliwym do spłacenia to ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co skutkuje publicznym ogłoszeniem tego faktu i praktycznie wykluczeniem kredytobiorcy z sektora bankowości detalicznej, z rynku kredytów gotówkowych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej występuje jedynie po wystąpieniu sytuacji losowych, nietypowych kryzysów, a nie przez zaniedbanie dłużnika, chociaż przepisy idą również w tym kierunku. Interesy wierzycieli i dłużników rozmijają się w znaczący sposób, ale nierzetelny dłużnik posiada pewną przewagę prawną w przypadku przesuwania niektórych procedur windykacyjnych.

Komentarze